Podziękowanie za wsparcie akcji ICMIF

11 marca 2022
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” otrzymało podziękowanie za wsparcie finansowe Fundacji DHAN współpracującej z ICMIF (Międzynarodową Federacją Ubezpieczeń Spółdzielczych i Wzajemnych) w ramach projektu 5-5-5.

Fundacja DHAN jest organizacją charytatywną działającą na terenie Indii. Jej misją jest redukcja ubóstwa poprzez wdrażanie różnych rozwiązań m.in. programu budowy i wzmacniania mikroubezpieczeń wzajemnych na terenie Indii.

Głównymi działaniami w projekcie 5-5-5 były rejestracja i wzmocnienie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, utworzenie kilkunastu infolinii, szkolenia, kampanie informacyjne w zakresie ubezpieczeń wzajemnych oraz monitorowanie projektów.

Od marca 2021 r. Fundacja zapewniła świadczenia ubezpieczeniowe 0,67 miliona ubogim beneficjentom będącymi jej członkami.