Poczuj się pewnie – ubezpiecz swój biznes w TUW-ie

5 lipca 2023
post-image

Odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa pozwala przedsiębiorcom skoncentrować się na efektywnym zarządzaniu biznesem. Specjalną ofertę ubezpieczenia skierowaną do osób prowadzących działalność handlową, produkcyjną lub usługową posiada Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Bezpieczeństwo w dwóch wariantach

W standardowym wariancie pakietu „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi w wariancie ryzyka nazwane lub wariancie wszystkie ryzyka. Umowę można rozszerzyć o ubezpieczenie od: kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, katastrofy budowlanej, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych czy ataków terroryzmu. TUW „TUW” oferuje wiele dodatkowych klauzul, które pozwolą na dopasowanie warunków umowy do indywidualnych potrzeb klientów.

Ubezpieczenie szyte na miarę

Ochronę ubezpieczeniową w pakiecie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” można również łatwo dopasować do specyfiki branży, w której działa osoba ubezpieczona. Standardowo ubezpieczeniu podlegają budynki, lokale i budowle. Umową ubezpieczenia można też objąć zamontowane na stałe elementy wykończeniowe oraz urządzenia stanowiące osprzęt do instalacji.

Ponadto oferta TUW „TUW” umożliwia ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych, środków obrotowych, wartości pieniężnych, maszyn, a także sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Również szyby, przedmioty szklane czy oszklenia mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii mogą zostać objęte ochroną ubezpieczenia.

Zawierając tylko jedną umowę, przedsiębiorcy mogą dodatkowo skorzystać z możliwości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla siebie i swoich pracowników.

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13.