Pakiet Agrocasco – ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego

20 czerwca 2023
post-image

Czasy kiedy polska wieś kojarzyła się z brakiem postępu i zacofaniem technologicznym dawno i bezpowrotnie minęły. Mechanizacja i automatyzacja prac są obecnie nieodłącznymi elementami współczesnego rolnictwa. Wysłużone Ursusy i Bizony zostały zastąpione przez warte setki tysięcy złotych nowoczesne i wydajne maszyny. Wraz z rozbudową parków maszynowych rosną też  oczekiwania rolników wobec produktów ubezpieczeniowych zapewniających ochronę sprzętu rolniczego.

Trzy warianty bezpieczeństwa

Ofertę dostosowaną do indywidualnych wymagań i potrzeb rolników posiada Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, które proponuje pakiet ubezpieczeniowy Agrocasco. Sprzęt rolniczy może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w jednym z trzech wariantów (MINI, STANDARD oraz SUPER).

Dodatkowo w ramach pakietu znalazły się także ubezpieczenia: szyb sprzętu rolniczego, następstw nieszczęśliwych wypadków operatorów i pasażerów sprzętu rolniczego, ochrony prawnej oraz odpowiedzialności cywilnej  z tytułu międzysąsiedzkich usług maszynowych.

Ochrona nie tylko dla nowych maszyn

Ubezpieczenie Agrocasco w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” trafia nie tylko w potrzeby klientów poszukujących kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu nowego, ale także dla maszyn, które lata świetności mają już za sobą.

Wariant MINI obejmuje ochroną ubezpieczeniową sprzęt rolniczy przed zdarzeniami losowymi (m.in. przed pożarem, powodzią, upadkiem drzewa lub masztu, zapadaniem lub osuwaniem się ziemi), które występują dość rzadko, ale skutkują poważnymi zniszczeniami.

All Risks w STANDARDZIE

Wariant STANDARD zapewnia ubezpieczenie w formule All Risks (wszystkie ryzyka), dzięki czemu w zakresie ubezpieczenia mieszczą się wszystkie najczęściej występujące w sprzęcie rolniczym rodzaje szkód, w tym spowodowane kradzieżą lub usiłowaniem kradzieży.

Ubezpieczenie obejmuje również koszty holowania lub transportu oraz wartość płodów rolnych, zniszczonych wskutek szkody powstałej podczas transportu ubezpieczonym sprzętem rolniczym.

Ochrona dla wymagających

Wariant SUPER jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy poszukują produktu ubezpieczeniowego zapewniającego najwyższy poziom ochrony. Wyróżnia go brak jakichkolwiek franszyz i udziałów własnych w szkodzie. W tym wariancie zakres ochrony ubezpieczeniowej dostępny w wariancie STANDARD został rozszerzony o uszkodzenia szyb sprzętu rolniczego.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zachęca do skontaktowania się z naszymi agentami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji dotyczących Agrocasco i pomogą w wyborze optymalnego wariantu ubezpieczenia.