Ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

11 marca 2022
post-image

15 października 2021 r. w Koninie odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z samorządami województw. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” było partnerem tego wydarzenia.

Celem konkursu jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Do udziału zaproszono wszystkie sołectwa, które w latach 2010–2020 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny.

W IV edycji konkursu uczestniczyło 186 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach.

 

 

Uczestnikami finału ogólnopolskiego było 16 laureatów, wśród których:

  • I miejsce zajęło sołectwo Karski gmina Ostrów Wielkopolski w woj. wielkopolskim. Nazwa przedsięwzięcia: Wiśniowy Zakątek – Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach

 

  • II miejsce zajęło sołectwo Sadłóg gmina Topólka w woj. kujawsko-pomorskim. Nazwa przedsięwzięcia: Bezpieczna świetlica
  • III miejsce zajęło sołectwo Żelisławie gmina Czaplinek w woj. zachodniopomorskim. Nazwa przedsięwzięcia: Rekreacyjna przystań w Żelisławiu

Pozostali laureaci otrzymali wyróżnienia i dyplomy.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy wspaniałych pomysłów i życzymy dalszych sukcesów w realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i integracji lokalnych społeczności.