Ziemiopłody

Ziemiopłody

Ziemiopłody, czyli plony roślin zebrane i złożone w budynkach, piwnicach i silosach zbożowych oraz kiszonki i sianokiszonki w prawidłowy sposób zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (foliami kiszonkarskimi) ubezpieczamy w ramach mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego od pożaru i innych  zdarzeń losowych.

Mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego może być ubezpieczone w jednym z niżej wymienionych wariantów, wybranym przez Ubezpieczającego:

a) Wariant siedlisko obejmujący:

– ziemiopłody, sprzęt rolniczy oraz materiały i zapasy – na terenie siedliska,

– zwierzęta gospodarskie – na terenie gospodarstwa rolnego,

b) Wariant gospodarstwo obejmujący ziemiopłody, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy oraz zwierzęta gospodarskie – na terenie gospodarstwa,

c) Wariant pełny obejmujący:

– ziemiopłody, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy oraz zwierzęta gospodarskie – na terenie gospodarstwa rolnego,

– sprzęt rolniczy w trakcie prac polowych poza terenem gospodarstwa rolnego.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie

Would you like to speak to one of our financial advisers over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj