Ziemiopłody

Ziemiopłody

Ziemiopłody, czyli plony roślin zebrane i złożone w budynkach, piwnicach i silosach zbożowych oraz kiszonki i sianokiszonki w prawidłowy sposób zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (foliami kiszonkarskimi) ubezpieczamy w ramach mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego od pożaru i innych  zdarzeń losowych.

Mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego może być ubezpieczone w jednym z niżej wymienionych wariantów, wybranym przez Ubezpieczającego:

a) Wariant siedlisko obejmujący:

– ziemiopłody, sprzęt rolniczy oraz materiały i zapasy – na terenie siedliska,

– zwierzęta gospodarskie – na terenie gospodarstwa rolnego,

b) Wariant gospodarstwo obejmujący ziemiopłody, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy oraz zwierzęta gospodarskie – na terenie gospodarstwa,

c) Wariant pełny obejmujący:

– ziemiopłody, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy oraz zwierzęta gospodarskie – na terenie gospodarstwa rolnego,

– sprzęt rolniczy w trakcie prac polowych poza terenem gospodarstwa rolnego.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj