Sprzęt rolniczy

Sprzęt rolniczy

Ubezpieczamy wszystkie sprzęty rolnicze wykorzystywane w gospodarstwie, w tym: kombajny do zbioru, sieczkarnie polowe, ciągniki i przyczepy rolnicze, linie udojowe itp.

 

Agrocasco – maszyny i sprzęt rolniczy mogą zostać objęte ochroną w jednym z trzech wariantów, dopasowanych do potrzeb rolnika. W ramach pakietu zakres może zostać rozszerzony o ubezpieczenie  szyb sprzętu rolniczego, NNW Operatorów i Pasażerów sprzętu rolniczego, ochrony prawnej oraz OC z tytułu międzysąsiedzkich usług maszynowych.

 

 

Bezpieczna Zagroda – sprzęt rolniczy, wchodzący w skład mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, można ubezpieczyć od pożaru i innych zdarzeń losowych, a dla sprzętu rolniczego znajdującego się w budynkach zakres można rozszerzyć o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem.

 

Bezpieczny Agrobiznes – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia (w siedlisku i poza siedliskiem), będące bezpośrednim następstwem wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania ze sprzętu rolniczego

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie

Would you like to speak to one of our financial advisers over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj