Ule

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte ule wchodzące w skład pasieki stacjonarnej lub pasieki wędrownej. Ochrona obejmuje ryzyka: deszczu nawalnego, gradu, lawiny, osuwania się ziemi, pożaru, silnego wiatru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego i wybuchu. Ochronę można rozszerzyć o: powódź, dewastację i  kradzież.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj