Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego, której zakres można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną pracodawcy, najemcy nieruchomości lub ruchomości, z tytułu posiadania lub użytkowania pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia oraz OC za produkt rolno-spożywczy.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj