OC Usług Agroturystycznych

OC usług agroturystycznych

Rozszerzenie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym o odpowiedzialność cywilną za szkody związane ze świadczeniem usług agroturystycznych, których następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć. Ochrona obejmuje Ubezpieczonego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj