OC Zawodowe

OC Zawodowe

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną różnych grup zawodowych. Oferujemy ubezpieczenia OC zawodowe obowiązkowe (dla osób wykonujących profesję objętą obowiązkowym ubezpieczeniem) oraz OC zawodowe dobrowolne (dla osób, których profesja nie wymaga zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia). Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, do naprawienia których jest on zobowiązany zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Mogą to być zarówno straty o charakterze finansowym, szkody rzeczowe w mieniu osób trzecich, a nawet utraty życia lub zdrowia poszkodowanego.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj