NNW rowerzysty

NNW rowerzysty

Ubezpieczamy rowerzystów od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem roweru. Ubezpieczenie obejmuje świadczenie z tytułu urazów ciała i na wypadek śmierci oraz dzienną dietę za pobyt w szpitalu na skutek wypadku. Dodatkowo ochroną objęty jest zwrot niezbędnych kosztów leczenia, w tym pomoc medyczna, pomoc ambulatoryjna, transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, leczenie szpitalne, zwrot kosztów zakupu leków i środków opatrunkowych.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria