Casco roweru

Casco roweru

Ubezpieczamy rowery i przyczepki rowerowe od szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas ich użytkowania i przechowywania oraz utracie na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży z terenu posesji lub innego ogólnie dostępnego miejsca. Ochroną objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W granicach sumy ubezpieczenia odpowiadamy również za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria