Ochrona prawna

Ochrona prawna

Oferujemy ubezpieczenie ochrony prawnej, które zapewnia refundację kosztów prawnej reprezentacji Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym: w postępowaniu sądowym prowadzonym przed polskimi sądami powszechnymi, w którym Ubezpieczony jest pozwanym, obwinionym lub oskarżonym) oraz w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przed organami polskiej administracji rządowej lub samorządowej, jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte przez Ubezpieczonego, o ile przyczyna wszczęcia postępowania powstała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria