OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym

Oferujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób fizycznych, które zapewnia wypłatę odszkodowania poszkodowanej osobie trzeciej w sytuacji, gdy Ubezpieczony lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, ze swojej winy wyrządzą jej szkodę w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadaniem nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu, wtedy, gdy Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić poszkodowanej osobie trzeciej w świetle przepisów prawa cywilnego a zdarzenie powodujące szkodę powstanie w okresie ubezpieczenia.

Ochroną objęte są szkody zaistniałe na terenie całego świata, z wyłączeniem Kanady i USA.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria