NNW Rowerzysty

NNW Rowerzysty

Ubezpieczamy rowerzystów od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem roweru. Ubezpieczenie obejmuje świadczenie z tytułu urazów ciała i na wypadek śmierci oraz dzienną dietę za pobyt w szpitalu na skutek wypadku. Dodatkowo ochroną objęty jest zwrot niezbędnych kosztów leczenia, w tym pomoc medyczna, pomoc ambulatoryjna, transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, leczenie szpitalne, zwrot kosztów zakupu leków i środków opatrunkowych.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
Znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
Szukaj