Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Ubezpieczamy mienie i urządzenia służące do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (słońca, wiatru, wody, biomasy, biogazów, biopłynów, biopaliw) oraz ciepła z energii: hydrotermalnej, geotermalnej i aerotermalnej.

Ochroną można objąć  m.in.:

 • instalacje fotowoltaiczne,
 • instalacje solarne,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • powietrzne pompy ciepła,
 • turbiny wiatrowe i kotły na biomasę.

 

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych można rozszerzyć o kradzież z włamaniem oraz stłuczenie oszklenia.

W pakiecie „Bezpieczna Rodzina” można również ubezpieczyć:

 • budynki i mieszkania wraz z lokalami gospodarczymi,
 • budowle,
 • obiekty architektury ogrodowej,
 • ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe,
 • domy letniskowe,
 • a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
 • ochronę prawną
 • i następstwa nieszczęśliwych wypadków.
znajdź na mapie

Would you like to speak to one of our financial advisers over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj