OC pracowników samorządowych

OC pracowników samorządowych

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną pracowników jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych określonych w przepisach wewnętrznych osoby prawnej lub jej jednostek, na rzecz których działa, będące następstwem zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj