Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Ubezpieczamy urządzenia służące do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (słońca, wiatru, wody, biomasy, biogazów, biopłynów, biopaliw) i odzyskiwania ciepła, od pożaru i innych zdarzeń losowych, stłuczenia oszklenia i kradzieży z włamaniem.
W pakiecie „Bezpieczna Gmina” można również ubezpieczyć budynki, lokale, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi, mienie osobiste pracowników, nakłady inwestycyjne, szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, ochronę prawną i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj