Casco maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego

Casco maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego

Ubezpieczamy maszyny, sprzęt budowlany i transportowy, po zakończeniu prób technicznych lub eksploatacyjnych i przyjęciu ich do eksploatacji, od szkód powstałych podczas wykonywania prac w ramach działalności gospodarczej oraz konserwacji, napraw i remontów. Maszyny, sprzęt budowlany i transportowy jest objęty ochroną zarówno w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, jak i w trakcie prac wykonywanych w ramach działalności gospodarczej poza miejscem określonym w umowie ubezpieczenia na terytorium RP. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.

znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj