Budynki

Ubezpieczamy budynki, lokale i budowle stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów, województw, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin, komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów zarządzających komunalnymi jednostkami organizacyjnymi i podmiotów utworzonych z wykorzystaniem kapitału samorządowego w wariancie wszystkie ryzyka.
W pakiecie „Bezpieczna Gmina” można również ubezpieczyć maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi, mienie osobiste pracowników, nakłady inwestycyjne, szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, ochronę prawną i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj