VII Sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia

11 marca 2022
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą zaangażowało się w „VII Sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia”, które odbyło się 24 kwietnia br.
Jest to największa w Europie akcja oczyszczania środowiska wodnego z pozostawionych przez ludzi szkodliwych odpadów. Inicjatorem sprzątania brzegów Warty jest Fundacja Ratuj Ryby. Akcję wpierają samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i wiele osób prywatnych.

Tegoroczna akcja została zadedykowana Aleksandrowi Dobie, który od pierwszych dni powstania programu rewitalizacji rzeki propagował i zapraszał do udziału wspominając swoje dzieciństwo w Swarzędzu, z którego uciekał nad Wartę.

Dzięki tej akcji udaje się co roku oczyścić Wartę, rzekę długości 800 km, z kilkudziesięciu ton śmieci zagrażających zdrowiu ryb, ludzi i środowisku.