Nowe warunki AutoCasco i AutoAssistance

22 kwietnia 2022
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło do sprzedaży dwa zmienione i bogatsze o nowe zakresy produkty: Ubezpieczenie Autocasco i Ubezpieczenie AutoAssistance.
Nowością w Autocasco jest możliwość zawarcia umowy w wariancie Warsztat Partnerski, który zadowoli najbardziej wymagających właścicieli samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony (nawet powyżej 10 lat eksploatacji).
W wariancie tym, TUW „TUW” oferuje:
• naprawę samochodu w najbliższym warsztacie Sieci Partnerskiej współpracującej z TUW „TUW”,
• likwidację szkody częściowej w oparciu o ceny części zamiennych, które zostały wyprodukowane przez tego samego producenta, który dostarcza producentowi pojazdu części do montażu pojazdów (zwane również częściami równoważnymi oryginalnym),
• możliwość zniesienia amortyzacji części w szkodach częściowych,
• bezgotówkową naprawę szkody,
• dodatkową usługę „door to door” czy udostępnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy (w przypadku samochodów osobowych) przy czym koszt usługi nie pomniejsza sumy ubezpieczenia AC i jest świadczony niezależnie od wykupionej opcji „Pojazd zastępczy”.
Ponadto do głównego zakresu ochrony AutoCasco w formule ALL Risk – możliwe jest dokupienie dodatkowych opcji rozszerzających zakres ubezpieczenia, takich jak: Gwarantowaną sumę ubezpieczenia, Utratę kluczyków czy Bagaż podróżny, jak również zmodyfikowaną opcję Ochrony zniżki. Proponujemy też zniesienie udziału własnego w przypadku szkody, w której kierującym jest osoba, która nie ukończyła 25 lat lub posiada prawo jazdy krócej, niż 24 miesiące.

W nowej, ulepszonej odsłonie produktu komunikacyjnego Assistance, który obecnie występuje pod nową nazwą AutoAssistance wprowadzone zostały zmiany w każdym z trzech wariantów, a najważniejsze z nich to w Wariancie Standard: zwiększenie limitu holowania pojazdu w Polsce do 120 km i wprowadzenie wynajmu pojazdu zastępczego do 3 dni w razie kradzieży pojazdu. W Wariantach PremiumSuperior zniesiony został limit na holowanie w Polsce, a zwiększony limit na Europę na usługę holowania. Ponadto wprowadzono dodatkowe dni na wynajem pojazdu zastępczego i zwiększono liczbę dób na pobyt w hotelu. Dodatkowo w każdym wariancie Assistance w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu ubezpieczony będzie mógł skorzystać z nowej usługi polegającej na przedstawieniu trzech ofert na zakup kolejnego auta.

Dzięki wprowadzonym zmianom – Członkowie TUW „TUW” zyskują kompletną ochronę swojego pojazdu jak również większe poczucie bezpieczeństwa w podróży.