Nowa kadencja Zarządu TUW „TUW”

19 grudnia 2023

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2023 r. kadencji Zarządu TUW „TUW”, 19 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa wybrała nowy skład Zarządu na kadencję trwającą od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.:

  • Jerzy Lenard – Prezes Zarządu,
  • Agnieszka Rózga – Wiceprezes Zarządu,
  • Bartosz Okrasa – Członek Zarządu,
  • Paweł Zylm – Członek Zarządu.

W związku z zakończeniem kadencji Członka Zarządu TUW „TUW”, składamy Panu Michałowi Makarczykowi szczere podziękowania za wieloletnią współpracę oraz wszelkie inicjatywy i pomysły, z których zrodziło się szereg projektów służących naszej TUW-owskiej społeczności. Życzymy również satysfakcji i wielu sukcesów w kontynuacji odpowiedzialnych wyzwań realizowanych w Grupie VIG.

Duże nadzieje wiążemy z powołaniem na Członka Zarządu Pana Pawła Zylma. Wierzymy, że jego wiedza i wieloletnie doświadczenie, a także znajomość rynku ubezpieczeń przyczynią się do dalszego umocnienia pozycji naszego Towarzystwa oraz propagowania idei wzajemności ubezpieczeniowej.