Konkurs [eS]

30 listopada 2022
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” kolejny już raz było partnerem Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, który jest organizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

W ramach konkursu organizatorzy poszukują i nagradzają tych, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą lub zakład aktywności zawodowej, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Do tegorocznej 11 edycji konkursu zgłosiły się 53 przedsiębiorstwa. Po ocenie formalnej, preselekcji zgłoszeń i ocenie eksperckiej wybrano 12 finalistów.

17.11.2022 r. w Warszawie podczas uroczystej Gali wręczono następujące nagrody:

  • Nagroda Główna – Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy,
  • Nagroda „Pomysł na Rozwój” – G&G Sp. z o.o.,
  • Nagroda „Odkrycie Roku” – Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”.

W tym roku po raz pierwszy wręczono Nagrodę Specjalną im. Henryka Wujca, która trafiła do Kuźni Społecznej Banku Żywności w Olsztynie.

Nagrodą Publiczności, która jest przyznawana na podstawie internetowego głosowania na stronie konkursu, uhonorowano Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy.

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.