Konferencja WPR w Kołobrzegu

26 września 2022
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wzięło udział w Konferencji pt.: „Wspólna Polityka Rolna po 2023 roku – Szansa czy zagrożenie dla rolników województwa zachodniopomorskiego”, która została zorganizowana przez Zachodniopomorska Izbę Rolniczą w Kołobrzegu w dniach 22-23 września br.

Uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się nie tylko z tematami dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, lecz także z szeroko pojętą problematyką dotyczącą produkcji rolnej, która była prezentowana przez przedstawicieli instytucji związanych z branżą rolniczą.

Pracownicy TUW „TUW” przedstawili  zagadnienia dotyczące ubezpieczenia upraw z dopłatami do składki z budżetu państwa.

TUW „TUW” rozpoczął akcje zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych od 2 września br.
W  jesiennej ofercie proponuje możliwość ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa w wariantach najczęściej wybieranych przez rolników, tj. zawierających trzy podstawowe ryzyka: gradu, przymrozków wiosennych i ujemnych skutków przezimowania (opcje: pojedynczo lub w pakietach), jak i w znacznie „bogatszych” wariantach ubezpieczenia, np. uzupełnionych o ryzyka powodzi, suszy, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, czy też obsunięcia się ziemi i lawiny.

Warto dodać, że oferta ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka ujemnych skutków przezimowania  obejmuje warianty z różnym poziomem odpowiedzialności za szkody, od najtańszych – na poziomie 15% wartości sumy ubezpieczenia, poprzez 18%-ową wartość, do najbardziej popularnych – z 25%-ową odpowiedzialnością.

Inne korzyści, płynące z zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych w Towarzystwie,  to przede wszystkim:

– stała cena jednostkowa ubezpieczonego plonu przez cały okres ubezpieczenia,

– możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko ognia,

– zniesiony w wielu wariantach ubezpieczenia udział własny w szkodzie, a w pozostałych możliwość jego wykupienia,

– elastyczny system płatności składki,

– przejrzysty system likwidacji szkód, oparty na doświadczonych likwidatorach.