Konferencja naukowa TUW „TUW” i UMK

14 marca 2023
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zorganizowały 9 marca 2023 roku konferencję naukową pt.:  „Aspekty prawne działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych”, która była zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, a tym samym odrodzenia wzajemności ubezpieczeniowej i wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce.

Konferencja wpisywała się także w plan obchodów Roku Kopernikańskiego ogłoszonego z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – patrona uczelni.  Senat RP w uchwale ustanawiającej rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika zwrócił uwagę na to, że przypomnienie sylwetki tego wielkiego uczonego ma na celu „wzmocnienia współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym”.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Polska Izba Ubezpieczeń, a patronat medialny Prawo Asekuracyjne i Wiadomości Ubezpieczeniowe.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji finansowych, doktryny, nauki, mediów, społeczności tuwowskiej, w tym związków wzajemności członkowskiej, a także pracownicy współpracownicy i przyjaciele Towarzystwa.

Prezes Zarządu TUW „TUW” Ewa Stachura- Kruszewska otwierając konferencję nawiązała do historii TUW „TUW”, wspominając przy tym, że inicjatorami odrodzenia ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, a tym samym powołania TUW „TUW” byli m.in. Jacek Kuroń  i Henryk Wujec.

Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Andrzej Maciążek w swoim wystąpieniu przedstawił historię ubezpieczeń w Polsce i  statystyki rozwoju TUW-ów oraz wskazał na ich znaczenie dla rynku ubezpieczeniowego.

Henryk Dankowiakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej TUW „TUW” przedstawił TUW jako alternatywę dla ubezpieczenia komercyjnego i omówił rolę związków wzajemności członkowskiej TUW. Podkreślił także, że odrodzenie ubezpieczeń wzajemnych w Polsce przypadło na okres, w którym budowano demokrację szukając różnych mechanizmów ekonomii społecznej, które upodmiotowiłyby obywateli.

W kolejnym wystąpieniu prof. Monika Wałachowska i dr Michał Ziemiak z UMK przestawili TUW-y z perspektywy polskiej i zagranicznej. Zaprezentowali m.in. dane, które wskazują na wzrost udziału ubezpieczeń wzajemnych w światowym i europejskim rynku ubezpieczeń oraz omówili rozwiązania prawne stosowane w obszarze ubezpieczeń wzajemnych w różnych krajach.

W tematykę zrównoważonego rozwoju wprowadzili uczestników prof. Damian Walczak i dr Michał Marszelewski (UMK), którzy wskazali, że w przypadku TUW-ów pierwotna idea ubezpieczeń jest szczególnie widoczna i sprowadza się do „prostego i czystego ujęcia humanitarnej” ochrony przed zagrożeniami dla życia czy działalności gospodarczej.

Prof. Marcin Orlicki (UAM) omawiając zagadnienia związane z Analizą Potrzeb Klienta, a także odnosząc się do hasła TUW „TUW” „Ubezpieczajmy się u siebie”  wskazał, że APK w TUW-ach ma swoje cechy charakterystyczne, a z racji tego, że w inny sposób pozyskuje się informacje od członków TUW-ów, APK może być pełniejsza i prowadzić do bardziej użytecznych wyników.

Zagadnienia związane z rolą brokera ubezpieczeniowego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z TUW zostały przedstawione przez prof. Jakuba Pokrzywniaka (UAM), który przypomniał, że zgodnie z UDUR „Do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych”.

Prof. Marietta Janowicz-Lomott (SGH) przedstawiła uczestnikom temat „Ubezpieczenia rolne w kontekście ubezpieczeniowej zasady wzajemności, czyli TUW jako naturalny partner rolnika”. W swoim wystąpieniu wskazała, że branża rolnicza jest szczególnie narażona na ryzyko pogodowe, a tradycyjne rozwiązania ubezpieczeniowe, przy znacznych wahaniach szkodowości, mogą okazywać się niewystarczająco efektywne i skuteczne, dlatego wzajemność ubezpieczeniowa dobrze wpisana w system ubezpieczeniowy powinna stać się jego niezbędnym elementem.

Były Dyrektor Generalny EURESA, a obecnie Honorowy Przewodniczący Międzynarodowego Forum ESS, a także Członek Honorowy TUW „TUW”  Pan Thierry Jeantet, który nie mógł przybyć osobiście na  konferencję, w zaprezentowanym nagraniu podzielił się z uczestnikami swoimi przemyśleniami dotyczącymi przyszłości i możliwości rozwoju TUW-ów  w Polsce i na świecie.

W panelu dyskusyjnym, który był ostatnim punktem programu konferencji, zwrócono uwagę na finansowy aspekt funkcjonowania TUW-ów. Podkreślano, że odpowiednie kapitały wzmacniają ich wiarygodność, umożliwiają rozwój tak, aby oferta TUW była jak najlepiej dostosowana do potrzeb i oczekiwań jego członków, a działalność sprostała wymogom konkurencyjnego rynku ubezpieczeniowego.

Konferencja odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Sali Starzyńskiego. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo przez organizatorów. Budynek powstał w czasach, gdy wszelkie formy samoorganizacji społeczeństwa były zakazane, a ubezpieczenia wzajemne zniknęły z rynku ubezpieczeniowego. Możliwość świętowania odrodzenia tej formy ubezpieczeń w tym właśnie miejscu jest dowodem na to, że wartości, jakie wiążą się z wielkowiekową ideą wzajemności ubezpieczeniowej, są mocno zakorzenione w społeczeństwie i dlatego są w stanie przetrwać w różnych okolicznościach politycznych i gospodarczych.

Wszystkim  uczestnikom konferencji składamy serdeczne podziękowania za udział w tym ważnym wydarzeniu, prelegentom zaś za to, że przyjęli zaproszenie, a w swoich wystąpieniach poruszyli tematy, które są cennymi wskazówkami do dalszego rozwoju wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce.

W sposób szczególny pragniemy podziękować przedstawicielom innych zakładów ubezpieczeń za złożone gratulacje i wyrazy uznania dla dokonań TUW „TUW” w obszarze reaktywowania wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce.