Konferencja dotycząca współpracy TUW „TUW” ze środowiskiem rolniczym

11 marca 2022
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w dniu 23 lutego br. w Warszawie zorganizowało konferencję dotyczącą wzajemnej współpracy ze środowiskiem rolniczym na przestrzeni 30 lat działalności.
Uczestniczyli w niej Prezesi Izb Rolniczych i Delegaci do Krajowej Rady Izby Rolniczych reprezentujący samorząd rolniczy z terenu całej Polski.

TUW „TUW” w 2022 roku obchodzi jubileusz 30-lecia i jest pierwszym zakładem ubezpieczeń, który podjął się udanej próby przywrócenia w naszym kraju zakazanych po wojnie ubezpieczeń wzajemnych. To właśnie w środowiskach rolniczych, które jako jedne z pierwszych zaufały młodemu zakładowi ubezpieczeń, idea wzajemności ubezpieczeniowej znalazła żywy i pozytywny oddźwięk. Dzięki bliskim relacjom ze środowiskiem rolniczym TUW „TUW” promuje ubezpieczenia wzajemne, jak również rozpoznaje potrzeby ubezpieczeniowe w celu odpowiedniego kształtowania oferty ubezpieczeniowej.

Ważnym elementem wzajemnej współpracy są także wspólne działania w zakresie prewencji ubezpieczeniowej w tym w szczególności propagowanie bezpieczeństwa pracy na wsi oraz finansowanie sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w celu poprawy skuteczności prowadzonych akcji i bezpieczeństwa pracy strażaków.

TUW „TUW” aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez samorządy rolnicze, które promują polską żywność, polskie tradycje jak również przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Od początku swojej działalności TUW „TUW” podejmuje współpracę w zakresie dystrybucji ubezpieczeń i likwidacji szkód z osobami ze środowiska rolniczego, które są zainteresowane zmianą dotychczasowego statusu zawodowego lub poszerzaniem priorytetów zawodowych.

Uczestnicy konferencji potwierdzili, że ponad 25 letnia współpraca z TUW „TUW”, tj. od początku reaktywowania samorządu rolniczego na ziemiach polskich, przynosi wymierne korzyści dla środowiska rolniczego niezależnie od udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wskazali, że TUW „TUW” sprawdziło się jako wiarygodny partner w różnych sytuacjach.

Podkreśli również, że istotnym elementem realizowanej idei wzajemności ubezpieczeniowej jest, zgodnie ze statutem TUW „TUW”, umożliwienie rolnikom zrzeszonym w Izbach jako współwłaścicielom TUW „TUW” realizacji uprawnień właścicielskich zarówno poprzez swoich przedstawicieli na Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu jak i poprzez reprezentantów w Radzie Nadzorczej.