Analityk biznesowy

Poszukujemy kandydata na stanowisko: analityk biznesowy

Praca w formie hybrydowej ( 50% zdalnie, 50% w Centrali TUW TUW)
Oferujemy:

 • pracę przy ciekawych i ambitnych projektach,
 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • system motywacyjny

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: bsp.rekrutacja@tuw.pl z
dopiskiem w temacie „Rekrutacja – Analityk biznesowy”.
Na zgłoszenia czekamy do 24 listopada 2023

Warszawa
Analityk biznesowy

Do zadań i obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:

 • uzgadnianie i weryfikacja wymagań biznesowych do systemów informatycznych,
 • analiza biznesowa oraz opracowywanie, uzgadnianie architektury rozwiązań
  biznesowych,
 • opracowywanie propozycji rozwiązań informatycznych wspierających procesy
  biznesowe,
 • ścisła współpraca z zespołami projektowymi, architektami, programistami oraz
  zespołami testerów w zakresie realizacji projektów,
 • weryfikacja i odbiór przygotowanego oprogramowania,
 • tworzenie dokumentacji analitycznej oraz instrukcji dla użytkowników,
 • udział we wdrożeniach przygotowanych rozwiązań informatycznych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

a. administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji. W zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t .j. Dz. U. z 2022 poz. 1510) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
„RODO”. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będzie potraktowane jako zgoda na przewarzanie danych, tj. podstawą prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku
danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją cofnąć w każdym czasie;

d. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa. Dane mogą być ujawnione podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora;

e. dane osobowe będą przechowywane do przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych, jeśli zgoda była podstawą prawną ich przetwarzania;

f. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;

g. podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1  Kodeksu pracy jest niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz organizacji pracy,
 • kreatywnego myślenia, umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • doświadczenia w tworzeniu analiz biznesowych dla ubezpieczeniowych systemów
  informatycznych,
 •  znajomość specyfiki branży ubezpieczeniowej oraz zagadnień z nią związanych,
 • umiejętności efektywnej komunikacji oraz pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomości SQL,
 • doświadczenie w zakresie analizy systemowej oraz wiedza z zakresu technologii (struktury danych, standardów integracji systemów, CI/CD),
 • znajomość XML, XSD, WebServices,
 • znajomość narzędzia SoapUI,

Na zgłoszenia czekamy do 24 listopada 2023.

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: bsp.rekrutacja@tuw.pl z
dopiskiem w temacie „Rekrutacja – Analityk biznesowy”.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.