Jubileuszowa konferencja dla ZWC rolniczych i samorządowych

25 maja 2022

23 maja br. w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, w której uczestniczyli przedstawiciele Związków Wzajemności Członkowskiej reprezentujący środowiska rolnicze i samorządowe.

Konferencja była okazją do przypomnienia historii TUW „TUW”, a tym samym historii odrodzenia się wzajemności ubezpieczeniowej w naszym kraju.

Instytucję ubezpieczeń wzajemnych przywróciła Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia
28 lipca 1990 roku, natomiast jej nowelizacja z 1995 roku umożliwiła tworzenie związków wzajemności członkowskiej.

TUW „TUW” jest pierwszym zakładem ubezpieczeń w Polsce, który 30 lat temu rozpoczął działalność w formule wzajemnościowej, a więc w okresie, kiedy budowano polską demokrację szukając mechanizmów ekonomii społecznej mających na celu upodmiotowienie obywateli. Młodemu zakładowi ubezpieczeń jako jedne z pierwszych zaufały środowiska kościelne oraz rolnicze i samorządowe. Dzięki wzajemnej współpracy członkowie TUW „TUW” oprócz umowy ubezpieczenia mogą wyrazić wolę uczestnictwa w Związkach Wzajemności Członkowskiej na podstawie umowy. Zapisy statutu TUW „TUW” umożliwiają także członkom ZWC jako współwłaścicielom TUW „TUW” realizację uprawnień właścicielskich zarówno poprzez swoich przedstawicieli na Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, jak i poprzez reprezentantów w Radzie Nadzorczej.

Podczas konferencji zostały także przedstawione informacje dotyczące bieżącej działalności
i wyników TUW „TUW”, jak również oferty ubezpieczeń oraz procesu likwidacji szkód. Ponadto podsumowano wzajemną współpracę w zakresie promocji, szkoleń oraz działań prewencyjnych.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że współpraca z TUW „TUW” realizowana w ramach Związków Wzajemności Członkowskiej niezależnie od udzielanej ochrony ubezpieczeniowej przynosi wymierne korzyści jego członkom.

Prezes Zarządu TUW „TUW” Ewa Stachura- Kruszewska, dziękując za składane wyrazy uznania i deklaracje dalszej współpracy podkreślała, że „TUW „TUW” od początku swojej działalności funkcjonuje w interesie swoich Członków, którzy wpłacając składki ubezpieczeniowe i składki członkowskie budują jego kapitał, a poprzez swój udział we władzach TUW „TUW” współdecydują o jego działalności”.