Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

15 marca 2022
post-image

Dokładnie 30 lat temu w dniu 16 marca 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wystawiło pierwszą polisę. Tę datę przyjęto jako początek działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – zakładu ubezpieczeń, które jest historycznie pierwszym tuw-em po półwieczu nieobecności tej formy ubezpieczeń w Polsce.

Od tego momentu Towarzystwo wyruszyło w trudną drogę nikomu nieznanej lub prawie zapomnianej działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności. Ta idea znalazła żywy i pozytywny oddźwięk wśród obywateli naszego kraju, a także w wielu środowiskach. Ubezpieczeniami wzajemnymi zainteresowały się także organizacje o charakterze stowarzyszeniowym, kościół katolicki oraz samorządy rolnicze i terytorialne.

Liczba zwolenników idei wzajemności ubezpieczeniowej, korzystającej z oferowanej przez TUW „TUW” ochrony, systematycznie się zwiększa. Przez 30 lat członkami TUW „TUW” zostało ponad 1,85 mln osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną. W 2021 roku TUW „TUW” zawarł ponad 3 706 mln umów ubezpieczenia i zebrał składkę w wysokości 651 mln złotych. Był to rezultat o 4,62% lepszy od uzyskanego w 2020 r.

TUW „TUW” od początku swojej działalności funkcjonuje w interesie swoich Członków, którzy wpłacając składki ubezpieczeniowe i składki członkowskie budują jego kapitał, a poprzez swój udział we władzach TUW „TUW” współdecydują o jego działalności.

Prezes Zarządu TUW „TUW” Ewa Stachura-Kruszewska podkreśla, że:

„Wyniki  TUW „TUW” są niewątpliwie sukcesem wszystkich, którzy mieli wpływ na ich osiągnięcie: pracowników, współpracowników, agentów oraz działaczy związanych ze związkami wzajemności członkowskiej. To właśnie Ich zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniają się do rozwoju Towarzystwa.  Sukces TUW „TUW” to również zasługa Członków, którzy mu zaufali oraz entuzjastów odrodzonej formuły wzajemności w ubezpieczeniach.”

Podsumowując 30 lat działalności dodaje, że:

„TUW „TUW” optymistycznie patrzy w przyszłość, bowiem przyszłość, to nowa perspektywa i nowe możliwości. Niech ten wspaniały Jubileusz stanie się inspiracją do realizacji kolejnych planów i zamierzeń, które będą powodem do zadowolenia naszych Członków i bodźcem do dalszego rozwoju.”

Jubileusz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” to także 30 rocznica odrodzenia ubezpieczeń wzajemnych w Polsce.