E-polisa w TUW „TUW”

11 marca 2022

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” informuje o uruchomieniu nowej funkcjonalności „E-polisa w TUW „TUW”” w sprzedażowym systemie informatycznym, która umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia bez konieczności wychodzenia z domu.

Agenci ubezpieczeniowi współpracujący z Towarzystwem po przeprowadzeniu analizy potrzeb klienta przygotowują w systemie sprzedażowym ofertę i przekazują do niej link na adres mailowy Ubezpieczającego. Po akceptacji oferty i opłaceniu składki ubezpieczeniowej za pośrednictwem PayU następuje automatyczne wystawienie polisy i przekazanie drogą mailową Ubezpieczającemu.

W „E-polisa w TUW „TUW”” zastosowane zostały nowoczesne i bezpieczne standardy zdalnej obsługi Członków Towarzystwa przy udziale agentów ubezpieczeniowych.

Z nowej funkcjonalności mogą obecnie skorzystać Członkowie Towarzystwa zainteresowani ubezpieczeniami komunikacyjnymi. W przyszłości planowane jest udostępnienie pozostałych produktów masowych oferowanych przez Towarzystwo.