typ
Home » Oferta » Dla rodziny » Pakiet BEZPIECZNY DOM W BUDOWIE

Pakiet BEZPIECZNY DOM W BUDOWIE


Ważna życiowa decyzja – rozbudowa/przebudowa, a przede wszystkim budowa domu - musi być należycie finansowo zabezpieczona.

Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie w postaci pakietu BEZPIECZNY DOM W BUDOWIE. 
 
Ubezpieczeniem mogą być objęte skutki zdarzeń losowych w postaci:
 • huraganu,
 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • upadku statku powietrznego,
 • wybuchu,
  a jeśli zechcesz – ochronę możesz rozszerzyć o skutki:
 • gradu,
 • katastrofy budowlanej,
 • lawiny, powodzi, zapadania się ziemi,
 • zalania powstałego wskutek prób szczelności instalacji.
Przedmiotem ubezpieczenia może być dom jednorodzinny lub wielorodzinny do czterech kondygnacji, z maksymalnie dwudziestoma mieszkaniami. Ubezpieczysz też budowę budynku gospodarczego czy garażu. 
 
Po doprowadzeniu budowy do stanu zamkniętego – możesz ubezpieczyć obiekt:
 • od dewastacji stałych elementów do 10% sumy ubezpieczenia budynku,
 • od ich kradzieży z włamaniem i rabunku do 15% sumy ubezpieczenia budynku,
 • ubezpieczysz również przechowywane mienie ruchome do 5% sumy ubezpieczenia budynku.
W ten prosty sposób przeprowadzisz bezpiecznie i bez ryzyka straty Swoją inwestycję. 
Pamiętaj, że możesz zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom wykupując ubezpieczenie NNW w pakiecie BEZPIECZNY DOM W BUDOWIE.
 
Jeśli już posiadasz w naszym Towarzystwie inne ubezpieczenia majątkowe - otrzymasz 10 % bonifikaty specjalnej oraz inne dodatkowe zniżki:
 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,
 • za staż w Towarzystwie.

TUW "TUW" jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny