Dom Assistance – kompleksowa pomoc specjalistów

16 listopada 2023
post-image

Zatrzaśnięte drzwi do mieszkania lub domu, rozładowany akumulator w samochodzie czy niespodziewana choroba to stresujące zdarzenia. Kłopotliwe skutki takich sytuacji komplikują nawet najlepiej zapowiadający się dzień. Dzięki odpowiedniej ochronie ubezpieczeniowej można się z nimi szybko uporać. Warto więc zapewnić spokój sobie oraz swoim bliskim i skorzystać z ubezpieczenia Dom Assistance, oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w pakietach „Bezpieczna Rodzina” i „Bezpieczna Zagroda”.

Pomoc w dwóch wariantach

Ubezpieczenie Dom Assistance oferuje dostęp do usług fachowców i specjalistów, których pomoc jest często niezbędna, gdy na skutek zdarzeń losowych w mieszkaniu lub domu zostanie wyrządzona szkoda lub gdy osoba ubezpieczona bądź jej bliscy nagle zachorują i wymagają opieki medycznej. Ubezpieczenie Dom Assistance dostępne jest w dwóch wariantach: Standard i Premium.

Fachowa pomoc na wyciągnięcie ręki

Osoby ubezpieczone w wariancie Standard mogą liczyć na wizytę lekarza i/lub pielęgniarki, gdy nagle zachorują lub ulegną nieszczęśliwemu wypadkowi. Jeśli w mieszkaniu lub domu dojdzie do zdarzenia losowego, kradzieży z włamaniem i rabunku lub stłucze się szyba to ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia pomoc następujących specjalistów: ślusarza, hydraulika, technika urządzeń i instalacji grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza i stolarza.

RTV, AGD i komputery

Ubezpieczenie Dom Assistance obejmuje też naprawę sprzętu RTV, AGD, komputera stacjonarnego z monitorem, laptopa oraz awaryjne otwieranie drzwi przez ślusarza czy pomoc przy rozruchu samochodu unieruchomionego z powodu rozładowanego akumulatora lub zamarzniętego paliwa. Osoby korzystające z ubezpieczenia Dom Asisstance w wariancie Standard  mają również nieograniczony dostęp do infolinii: medycznej, weterynaryjnej, domowej i ogrodniczej.

Komfort i bezpieczeństwo w wersji Premium

Wariant Premium obejmuje ochroną ubezpieczeniową świadczenia z wariantu Standard, a także dodatkową pomoc w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego oraz osób, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, polegającą na: dostarczeniu leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, transporcie medycznym, opiece nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz opiece nad zwierzętami.

Dozór mienia i concierge

W razie wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w miejscu, które zostało objęte ubezpieczeniem Dom Assistance w wersji Premium – zapewniona jest również organizacja i pokrycie kosztów związanych z dozorem mienia, transportem ocalałego mienia, transportem i zakwaterowaniem w hotelu, gdy na skutek szkody mieszkanie/dom nie nadaje się do zamieszkania. W wariancie Premium TUW „TUW” oferuje także tzw. usługę concierge, czyli asystenta, który zarezerwuje bilety, stolik w restauracji czy też zamówi bukiet kwiatów.

O dowolnej porze

Z świadczeń Dom Assistance można skorzystać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu oraz w święta, dzwoniąc pod numer telefonu Centrum Alarmowego Assistance.

Ze szczegółami dotyczącymi ubezpieczenia Dom Assistance w pakietach „Bezpieczna Rodzina” i „Bezpieczna Zagroda” można zapoznać się u naszych agentów oraz w placówkach TUW „TUW” znajdujących się na terenie całego kraju.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.