Decyzja KNF w sprawie zgody na powołanie Jerzego Lenarda na Prezesa Zarządu TUW „TUW”

28 sierpnia 2023
post-image

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniach 24-25 sierpnia br. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jerzego Lenarda na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie.

Jerzy Lenard  został powołany do pełnienia tej funkcji uchwałą Rady Nadzorczej TUW „TUW” podjętą w dniu 15 maja br.

Jerzy Lenard jest doktorem nauk ekonomicznych. Od blisko 30 lat jest związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniami. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w: TU „Tuk” S.A. (Wiceprezes Zarządu), PTE Kredyt Bank S.A. (Wiceprezes Zarządu), TUW „TUZ” (Dyrektor Ekonomiczny), Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Ekspert ds. Ubezpieczeń). W TUW „TUW” pracuje od 2012 r. – początkowo na stanowisku Dyrektora Biura Audytu, Dyrektora Biura Finansowo-Księgowego, a od czerwca 2015 r. zasiada w Zarządzie Towarzystwa.