Bezpieczne żniwa

20 lipca 2023
post-image

Latem wzrasta liczba wypadków na wsiach. Koszenie zbóż, rzepaku i traw, prasowanie słomy czy siana, a także transport ziemiopłodów to tylko wybrane przykłady prac, podczas których może dojść do nieprzewidzianych zdarzeń.

Natłok pracy, pośpiech, rutyna, zmęczenie czy zły stan techniczny maszyn są przyczyną wielu wypadków, do których co roku dochodzi w trakcie żniw. By ich uniknąć rolnicy powinni pamiętać o dobrej organizacji pracy oraz przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Ważne jest, by m.in. prawidłowo zabezpieczać maszyny i urządzenia podczas ich pracy i postoju, nie przewozić ludzi na załadowanych przyczepach czy błotnikach ciągników oraz nie angażować dzieci w niebezpieczne prace na polu. W sposób szczególny o bezpieczeństwo podczas żniw muszą dbać osoby obsługujące kombajny i sieczkarnie.

Oprócz stosowania się do zasad bezpieczeństwa, warto ubezpieczyć się na wypadek, gdyby kombajnista lub traktorzysta w trakcie prasowania słomy, wyrządził szkodę w mieniu osoby, która zleciła mu usługę koszenia lub prasowania.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” posiada również ofertę, która obejmuje ochroną ubezpieczeniową kombajnistów. Operatorzy kombajnów, korzystający obecnie z pakietu „Bezpieczna Zagroda”, mogą też ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowo zachęcamy do zawierania ubezpieczeń sprzętu rolniczego od szkód powstałych na skutek różnych zdarzeń, które mogą spowodować uszkodzenie lub zniszczenie użytkowanej maszyny.

Materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.