„Bezpieczna Podróż z TUW-em”

17 stycznia 2024
post-image

Dla jednych ferie właśnie się rozpoczęły, drudzy dopiero planują zimowy odpoczynek. Bez względu na to, czy zamierzasz szusować na nartach we włoskich Dolomitach, czy wypoczywać na ciepłych Wyspach Kanaryjskich, niezwykle ważne jest, by móc liczyć na wsparcie w razie niezaplanowanych sytuacji, które każdemu mogą zdarzyć się podczas wyjazdu.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje ubezpieczenie turystyczne „Bezpieczna Podróż z TUW-em”. To kompleksowe wsparcie, z którego można skorzystać przez całą dobę.

Podstawowy zakres ubezpieczenia „Bezpieczna Podróż z TUW-em” obejmuje:

  • koszty leczenia nagłego zachorowania,
  • zgubienie lub zniszczenie bagażu,
  • zgubienie lub zniszczenie sprzętu sportowego,
  • assistance,
  • pokrycie kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków,
  • pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Dodatkowo umowę ubezpieczenia można uzupełnić m.in. o:

  • opcję odwołania podróży, która obejmuje koszty rezygnacji z wyjazdu,
  • pokrycie kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie,
  • rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w związku z uprawianiem sportów zimowych i sportów ekstremalnych.

Zachęcamy do skontaktowania się z naszymi agentami lub odwiedzenia placówek terenowych TUW „TUW”, gdzie można uzyskać informacje o ofercie, a także pomoc w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.