Bezpieczna agroturystyka

11 lipca 2023
post-image

Ucieczka od zgiełku miasta i szybkiego tempa życia, świeże powietrze, bliskość natury oraz domowe jedzenie – z tym może kojarzyć się udany wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym. Z roku na rok coraz więcej turystów decyduje się, by w ten sposób spędzać wolny czas. Agroturystyka staje się też coraz bardziej popularnym rodzajem działalności gospodarczej. Może być stałym źródłem dochodu, ale też przyczyną wielu wyzwań. O czym powinni pamiętać gospodarze, by przez długie lata mogli cieszyć się uznaniem i zaufaniem gości?

Oprócz zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezapomnianej atmosfery czy ciekawych atrakcji dla gości, właściciele gospodarstw agroturystycznych powinni pamiętać o ubezpieczeniu – zarówno siebie, bliskich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, swoich pracowników, jak i turystów.

Kompleksową propozycję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług agroturystycznych oferuje Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Ten rodzaj ubezpieczenia jest skierowany zarówno do rolników posiadających gospodarstwa rolne, jak i przedsiębiorców prowadzących agrobiznes.

Ochrona ubezpieczeniowa rolników w ramach pakietu „Bezpieczna Zagroda” polega na rozszerzeniu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym o odpowiedzialność cywilną za szkody związane ze świadczeniem usług agroturystycznych. Przykładem takich szkód może być uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia.

Z kolei przedsiębiorcy prowadzący agrobiznes mogą w ramach pakietu „Bezpieczny Agrobiznes” objąć dodatkową ochroną swoją działalność i wykupić ubezpieczenie OC z tytułu świadczenia usług agroturystycznych.

Z oferty TUW „TUW” mogą też skorzystać osoby, które odpłatnie udostępniają turystom miejsca noclegowe, np. w pokojach gościnnych, kwaterach oraz na polach biwakowych i kempingach.

Ochrona dla wszystkich

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko ubezpieczonego, ale też te osoby, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracowników osoby ubezpieczonej. Warunkiem udzielenia tego rodzaju ochrony jest również ubezpieczenie w TUW „TUW” budynków od ognia i innych zdarzeń losowych. Ponadto ubezpieczony rolnik czy przedsiębiorca, który oferuje usługi agroturystyczne może również ubezpieczyć turystów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), do których mogłoby dojść na terenie jego gospodarstwa.

W trosce o zdrowie

Gospodarze, którzy prowadzą żywienie zbiorowe mogą ubezpieczyć się na wypadek, gdyby turyści ucierpieli wskutek spożycia żywności oferowanej w gospodarstwie agroturystycznym lub ponieśli szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń wywołujących zatrucia pokarmowe.

Atrakcje pod kontrolą

Turyści spędzający czas z dala od miejskiego zgiełku zazwyczaj chętnie korzystają z ciekawych atrakcji proponowanych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy na miejscu prowadzą m.in. lekcje jazdy konnej, turystykę konną, udostępniają rowery, kajaki, łódki, a także korty tenisowe czy wyciągi narciarskie. Ewentualne szkody związane z prowadzeniem tej formy działalności również mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową przez TUW „TUW”.

Ponadto Towarzystwo proponuje rozszerzenie ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody dotyczące przedmiotów wniesionych przez turystów do pokoi gościnnych, kwater oraz na teren kempingu. Jak również za szkody dotyczące rzeczy powierzonych osobie ubezpieczonej w celu umieszczenia rzeczy w miejscu przeznaczonym lub wskazanym.

Materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.