typ
Home » Towarzystwo » Udziałowcy

Udziałowcy


Stan na dzień 30 września 2021 roku

 

  • InterRisk TU SA VIG
  • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
  • Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
  • Fundacja Akcji Demokratycznej
  • Fundacja Pomocy Społecznej SOS
  • Społeczna Fundacja Solidarności
  • Nasi Ubezpieczeni (1.841.806 członków)