typ
Home » Oferta » Dla Sołtysów

Dla Sołtysów


Na mocy umowy pomiędzy TUW "TUW" i Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, został utworzony Związek Wzajemności Członkowskiej "SOŁECTWO", który umożliwia sołtysom, byłym sołtysom, członkom rad sołeckich i członkom Stowarzyszeń sfederowanych w KSS korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej opartej na zasadzie wzajemności.

 

 Co to jest Związek Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”?
Związek Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” stanowi wyodrębnioną z ogólnej rzeszy członków grupę, której istotną cechą jest wspólnota interesów jej członków. Członkowie takiej grupy mają na celu dbanie o poprawność i realizację kontraktów ubezpieczeniowych tak, aby końcowy wynik był korzystny dla związku.
Osoby działające w Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” mają znaczący wpływ na kreowanie potrzeb ubezpieczeniowych swoich członków, a także decydują o sposobie wykorzystania nadwyżki.

Kto może zostać członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”?
Członkami Zawiązku mogą być SOŁTYSI, BYLI SOŁTYSI, CZŁONKOWIE RAD SOŁECKICH, CZŁONKOWIE STOWARZYSZEŃ SFEDEROWANYCH W KRAJOWYM STOWARZYSZENIU SOŁTYSÓW.

Jak zostać członkiem związku wzajemności członkowskiej „SOŁECTWO”?

  1. Jeżeli jesteś jednym z wymienionych podmiotów pobierz Oświadczenie woli o przystąpieniu do ZWC "SOŁECTWO". Wypełnij i zgłoś się do najbliższego przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

  2. Jeżeli jesteś już członkiem Towarzystwa i masz w Towarzystwie zawarte określone poniżej umowy ubezpieczenia to wystarczy tylko złożyć Oświadczenie woli o przystąpieniu do ZWC "SOŁECTWO". Najlepiej zrób to przy wznawianiu umowy ubezpieczenia.

  3. Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” a podjąłeś decyzję o uczestniczeniu w budowie Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” pamiętaj najpierw musisz zostać członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”:
    • wypełnij Deklarację Członkowską,
    • wpłać wpisowe i udziały,
    • zawrzyj określoną* umowę ubezpieczenia.

 

Aby zostać członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO należy mieć zawarte z Towarzystwem jedno z 3 następujących ubezpieczeń:
1. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków
2. Bezpieczna Zagroda
3. Bezpieczna Rodzina