typ
Home » Oferta » Dla rolników » Agrocasco (maszyny i sprzęt rolniczy)

Agrocasco (maszyny i sprzęt rolniczy)


Jeżeli posiadasz:

 • kombajny rolnicze, sieczkarnie polowe,

 • ciągniki rolnicze, ładowarki wykorzystywane w rolnictwie,

 • agregaty uprawowe, sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe,

 • kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, opryskiwacze,

 • prasy,

 • przenośne suszarnie do zboża,

 • środki transportowe bez własnego napędu
  czy inne maszyny rolnicze – potrzebujesz odpowiedniego zabezpieczenia przed skutkami uszkodzeń lub kradzieży sprzętu.

Nasze ubezpieczenie sprzętu rolniczego Agrocasco obejmuje szkody w sprzęcie rolniczym powstałe wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania ze sprzętu rolniczego.

 

Na wniosek Ubezpieczającego zakres podstawowy ubezpieczenia Agrocasco może zostać rozszerzony o kradzież sprzętu rolniczego znajdującego się na terenie siedliska i poza siedliskiem na terenie RP oraz o:

 • nienaliczanie zużycia technicznego w sprzęcie rolniczym dopiero po 10 latach,

 • objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód w sprzęcie rolniczym spowodowanych awarią,

 • zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia w sprzęcie rolniczym którego wiek nie przekroczył 10 lat,

 • ubezpieczenie ogumienia od szkód powstałych bez jednoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia innych części sprzętu rolniczego,

 • dodatkowe koszty wynajmu zastępczego sprzętu rolniczego.

 

Nasze Towarzystwo w ramach sumy ubezpieczenia również:

 • ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,

 • pokrywa udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczonemu środków w celu zmniejszenia powstałej szkody w przedmiocie ubezpieczenia i zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą,

 • pokrywa udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

 • uzasadnionego ekonomicznie transportu uszkodzonego sprzętu rolniczego do zakładu naprawczego albo do siedliska.

Przystępna składka, system korzystnych zniżek oraz profesjonalna obsługa to atuty naszego Towarzystwa.

 

Pamiętaj ubezpieczając się u nas, ubezpieczasz się u siebie!

 

Dokument zawierający informacje o produkcie Agrocasco obowiązujący od 19 marca 2021r.

Ogólne warunki ubezpieczenia Agrocasco obowiązujące od 19 marca 2021r.