typ
Home » Towarzystwo » O nas

O nas


 • działamy w formie prawnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z nazwą własną "TUW", która jest alternatywą dla innej formy – Spółki Akcyjnej,
 • jesteśmy z Wami od 1992 roku,
 • działamy pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – jak wszystkie Zakłady Ubezpieczeń w Polsce,
 • nie mamy zewnętrznych właścicieli, czyli akcjonariuszy, nikt na naszej działalności nie zarabia,
 • działamy non profit czyli nie kierując się osiągnięciem zysku,
 • wszystkie zasady naszego funkcjonowania określa Statut "TUW",
 • naszą najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków,
 • ubezpieczamy naszych Członków, to Oni tworzą nasze Towarzystwo,
 • zajmujemy się wszystkimi rodzajami umów ubezpieczeń majątkowych,
 • umowy ubezpieczeniowe są zawierane na korzystnych dla naszych Członków warunkach,
 • bezpieczeństwo naszych Członków dodatkowo zapewnia dobra reasekuracja umów ubezpieczenia,
 • mamy świetnych fachowców i serdeczny stosunek do naszych Członków.

 

 

Znajdziecie nas w placówkach zlokalizowanych we wszystkich województwach 
oraz z pewnością w całym kraju spotkacie naszych Agentów.