7. edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

22 maja 2024
post-image

Promocja inicjatyw służących wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływających na warunki życia na wsi to główne założenie konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Od kilku lat TUW „TUW” jest jednym z partnerów i sponsorów konkursu.

Do udziału w konkursie zaproszono sołectwa, które w latach 2010-2023 sfinalizowały projekty finansowane z funduszu sołeckiego lub w których fundusz stanowił wkład własny. Oceniono ponad 150 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu odbyło się 18 maja w Przelewicach (woj. zachodniopomorskie), podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. Najwięcej głosów i nagrodę główną otrzymał projekt „Wizualne wyróżniki Smogorzowa, pierwszej siedziby biskupstwa śląskiego, nawiązujące do legendy i historii wsi”, zaprezentowany przez sołectwo Smogorzów w gminie Namysłów (woj. opolskie).

Zwycięski projekt Smogorzowa nawiązywał do legendy o szerzącym zniszczenie w okolicznych miejscowościach smoku, z którym uporali się dawni mieszkańcy miejscowości. Zgodnie z założeniami projektu przy drogach i na wjazdach do wsi powstały m.in.: rzeźbione, drewniane „witacze” z wizerunkiem smoka, szlak turystyczny z grą terenową, mural tematyczny przedstawiający smoczą legendę oraz tablice informacyjne na temat wsi i legendy o smoku.

Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wszystkim Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy pomysłów, które znakomicie integrują mieszkańców sołectw!