12. edycja Konkursu im. Jacka Kuronia

21 listopada 2023
post-image

Jeśli chcemy zbudować ład przyszłości, w którym jest miejsce dla tych, którzy zostali wykluczeni to czeka nas wielka rewolucja wychowawcza, rewolucja edukacyjne obejmująca cały świat – tak kwestię solidarności z osobami wykluczonymi widział Jacek Kuroń, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, zwolennik i promotor budowania społeczeństwa obywatelskiego, organizator akcji społecznych mających łagodzić skutki transformacji gospodarczej, a także patron konkursu organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Od kilku lat Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest Partnerem tego wydarzenia.

„Konkurs im. Jacka Kuronia jest przede wszystkim dla tych, którzy widzą słabszych i widzą, że można działać w innej rzeczywistości, ale zachowują wszystkie zasady rynkowe” – powiedziała Joanna Wardzińska, przewodnicząca Rady Konkursu i Przewodnicząca Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 37 przedsiębiorstw. Po dokonaniu oceny formalnej, preselekcji zgłoszeń oraz ocen eksperckich wybrano 13 finalistów. Podczas gali konkursu, która odbyła się 16 listopada w Centrum Praskim Koneser  w Warszawie, decyzją Rady Konkursu nagrodzono przedsiębiorstwa, których misja i działania pokrywają się z założeniami ekonomii społecznej.

Wzór sukcesu

Nagrodę główną i tytuł przedsiębiorstwa społecznego roku 2023 przyznano Spółdzielni Socjalnej „Multiservice” z Myszkowa, która działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Ich misją jest nie tylko biznes, ale przede wszystkim wspieranie tych, którzy potrzebują pomocy. Głównym obszarem ich działalności jest ochrona osób i mienia.

„To przedsiębiorstwo nie boi się wyzwań, potrafi wiele zainwestować w nowe miejsca pracy. Imponująco rozwija swoje multibranże, będąc wzorem sukcesu dla wielu innych przedsiębiorstw społecznych” – powiedziała podczas gali Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Prezeska Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Budowanie równych szans

Nagrodę specjalną im. Henryka Wujca otrzymała Fundacja Kulawa Warszawa, której działalność jest przykładem siły i poświęcenia na rzecz społeczności. Fundacja oferuje m.in. szkolenia i warsztaty z zakresu dostępności dla instytucji publicznych i firm. Celem fundacji jest także poprawa dostępu do usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. „To przedsiębiorstwo ma nieoceniony wkład w budowanie w Polsce dostępnej, przyjaznej i solidarnej rzeczywistości. Podążając za filozofią Henryka Wujca nie tylko łamie mury i inne bariery architektoniczne, ale także te, które tkwią głęboko w naszym społeczeństwie” – powiedziała Katarzyna Niegowska-Redo, Dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży TUW „TUW”, która jest członkiem Rady Konkursu.

Wyjątkowe wsparcie i docenienie

Wyróżnieniem specjalnym uhonorowano Fundację Leny Grochowskiej, wspierającą osoby z niepełnosprawnościami. Jej podopieczni tworzą niezwykłe dzieła ceramiczne, dekoracje wnętrz, obrazy oraz tradycyjne wypieki. Fundacja prowadzi pracownie w Siedlcach, Łochowie, Gdańsku i Warszawie.

Nagrodę „Pomysł na Rozwój 2023” Rada Konkursu przyznała Przedsiębiorstwu Społecznemu ŚMA non profit z Żyrardowa, które prowadzi dwie wyjątkowe placówki edukacyjne. Ich celem jest pomaganie najmłodszym. W przedszkolu specjalnym „Odkrywcy Talentów” dzieci są objęte intensywnymi działaniami terapeutycznymi. Przedsiębiorstwo wspiera rozwijanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi o  specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nagroda „Odkrycie Roku” została przyznana Spółdzielni Socjalnej „Ważka” z Wałcza, wspierająca seniorów, chorych, osoby z niepełnosprawnościami oraz tych w kryzysie bezdomności. Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze, zapewnia transport dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Prowadzi również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz miejską ogrzewalnię.

Uznanie publiczności

Nagrodą Publiczności, przyznawaną na podstawie internetowego głosowania przeprowadzonego na stronie konkursu, uhonorowano Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” z Radomia, którego działalność jest symbolem solidarności i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich wieku. Zatrudniając wykwalifikowaną kadrę opiekuńczą, terapeutyczną i pedagogiczną, stowarzyszenie skupia się na szerokim zakresie działań. Prowadzi m.in. przedszkole z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi, środowiskowe domy samopomocy typu B i D oraz restaurację „Różany Gościniec”.

Nagrody przyznawane w konkursie im. Jacka Kuronia są wyrazem uznania dla przedsiębiorców kierujących się ideą ekonomii społecznej, dla której najważniejszą rolę odgrywają ludzie, a zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy.

Wszystkim Laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.