mapka

Wybierz ubezpieczenie


Aktualności

Pożar Katedry Gorzowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od wielu lat obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie należące do kilku diecezji kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w tym Katedrę Gorzowską.

Czytaj więcej

TUW "TUW" jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych w Europie
TUW "TUW" jest partnerem w programie Karta Dużej Rodziny
TUW "TUW" jest członkiem Europejskiego Zgromadzenia Ubezpieczycieli Ekonomii Społecznej EURESA
PARTNER NASZEGO TOWARZYSTWA