typ
Home » Towarzystwo » Udziałowcy

Udziałowcy


Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

 

 • MACIF
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 • MAIF
 • P&V
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S.A.
 • MACIF ŻYCIE TUW
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
 • Fundacja Akcji Demokratycznej
 • Fundacja Pomocy Społecznej SOS
 • Społeczna Fundacja Solidarności
 • Nasi Ubezpieczeni (1.675.804 członków)