typ

OWU


Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 15 września 2017 roku

 

Ogólne warunki ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 15 kwietnia 2017 roku

 

Ogólne warunki ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 15 lipca 2015 roku do 15 kwietnia 2017 roku

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujących od dnia 15 lipca 2015r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych

 

Karta informacyjna o produkcie

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

 

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

 

Karta informacyjna o produkcie

 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych obowiązujące od dnia 01 lipca 2013r do 22 lutego 2018r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych obowiązujących od dnia 01 lipca 2013r do 22 lutego 2018r.

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu rolniczego (Agrocasco) obowiązujące od dnia 15 maja 2016r.

 

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 10 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia sprzetu rolniczego (Agrocasco) (wprowadzonych do obrotu z dniem 15 maja 2016 r.)

 

 

 

Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r.)

 

Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych (obowiązywały do dnia 31 grudnia 2017r.)

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych

 

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych

 

Karta informacyjna o produkcie

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia drobiu w chowie fermowym od ognia i innych zdarzeń losowych 

 

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia drobiu w chowie fermowym od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Karta informacyjna o produkcie