typ
Home » Oferta » Dla rodziny » Pakiet BEZPIECZNA RODZINA

Pakiet BEZPIECZNA RODZINA


Ubezpieczenie BEZPIECZNA RODZINA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, gwarantującego bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim.

Pakiet jest dedykowany właścicielom oraz najemcom mieszkań i domów.

 

Polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA:

 

Chroni:

 • budynki mieszkalne, mieszkania, budynki gospodarcze,

 • budowle i obiekty małej architektury,

 • domy letniskowe,

 • ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe,

 • mienie powierzone Ubezpieczonemu np. przez pracodawcę,

 • mienie do działalności gospodarczej,

 • przenośny sprzęt elektroniczny, również poza miejscem zamieszkania,

 • mienie na tarasie i w ogrodzie,

 • nagrobek.

 

Zapewnia:

 • ubezpieczenie od pożaru i różnych zdarzeń losowych oraz powodzi,

 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i rozboju ulicznego,

 • ubezpieczenie od kradzieży stałych elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego lub mieszkania,

 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terenie całego świata z wyłączeniem Kanady i USA, w ramach którego odpowiadamy również za szkody spowodowane przez zwierzęta domowe,

 • ubezpieczenie ochrony prawnej na terenie Polski,

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków bez względu na wiek Ubezpieczonego i miejsce zdarzenia.

Ubezpieczenie zapewnia także zwrot kosztów akcji ratowniczej, działań po szkodzie, odtworzenia dokumentacji i naprawy zabezpieczeń. Ponadto na podstawie dodatkowych klauzul, ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o szkody spowodowane przez przenikanie wody z gruntu, przez dzikie zwierzęta, koszty poszukiwania przyczyny powstania szkody oraz koszty wynajmu lokalu i pomieszczeń zastępczych.

 

Pomaga:

W razie nieszczęśliwego zdarzenia w ramach pakietu pomocy Dom Assistance zapewniamy: wizytę lekarza i pielęgniarki, wsparcie specjalistów (ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych, elektryka, szklarza i dekarza), naprawę sprzętu RTV/AGD i PC, pomoc przy uruchomieniu samochodu. Dodatkowo dostarczamy leki i sprzęt medyczno- rehabilitacyjny, zapewniamy opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, a także opiekę nad zwierzętami.

 

Oferujemy także transport medyczny, transport i zakwaterowanie w hotelu w przypadku, gdy mieszkanie/dom w związku ze zdarzeniem losowym nie nadaje się do zamieszkania oraz informację prawną i usługę Concierge czyli asystenta, który np. zarezerwuje bilety, hotel, restaurację lub zorganizuje dostawę kwiatów.

 

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA RODZINA otrzymujesz gwarancję:

 • szerokiej ochrony dla siebie i swoich bliskich, a także posiadanego mienia,

 • indywidualnie dopasowanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,

 • pełnej możliwości wyboru optymalnych sum ubezpieczenia,

 • atrakcyjnych zniżek np. za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, za staż członkowski, za zabezpieczenia posiadane w miejscu ubezpieczenia.

 

Stając się Członkiem naszego Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA RODZINA obowiązujący od 01 października 2018r.

Dokument zawierający informacje o produkcie MINI BEZPIECZNA RODZINA obowiązujący od 01 października 2018r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od 01 października 2018r.

 

Tabela stopnia zużycia technicznego budynków wg wzoru Rossa