Cały dzień
Featured Wyróżnione

Opłacenie I raty podatku rolnego

Rolnicy muszą do 15 marca zapłacić I ratę podatku rolnego od gruntów rolnych. Kolejne raty przypadają na 15 maja, 15 września i 15 listopada. Co istotne, jeśli wysokość podatku za […]