typ
Home » Oferta » Dla rolników » Uprawy, w tym z dopłatami

Uprawy, w tym z dopłatami


Ubezpieczenie UPRAW to wyjątkowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia przygotowana z myślą o producencie rolnym i dużym rolniku, a więc o rolniku takim jak Ty.

 

Jesteśmy na rynku ubezpieczeniowym jedną z nielicznych firm oferujących ubezpieczenie upraw. Na ofertę tą składają się:
1) obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych od zdarzeń losowych, w tym realizowane w ramach umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

2) ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych,
3) kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA.

Ubezpieczamy rośliny oraz plony roślin rolniczych i ogrodniczych, uprawianych zarówno w gruncie jak i pod osłonami – w szklarniach i namiotach foliowych.

 

Tylko polisa ubezpieczenia UPRAW:

chroni w okresie od zasiewu lub wysadzenia roślin do zbioru plonu i złożenia go w miejscu stałego przechowywania, każdą Twoją uprawę – czy to roślin:

 • zbożowych,

 • oleistych,

 • okopowych bulwiastych i korzeniowych,

 • specjalnych jak tytoń, chmiel, rośliny energetyczne,

 • strączkowych i motylkowych drobnonasiennych,

 • włóknistych,

 • zielarskich,

 • ozdobnych i warzyw zarówno uprawianych w gruncie jak i w szklarniach lub pod namiotami foliowymi,

 • owoców i nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych,

 • trwałych użytków zielonych,

 • a także każdą inną uprawę gdy odmiana rośliny zgłoszonej do ubezpieczenia jest wymieniona
  w rejestrze odmian dopuszczonych do uprawy wydanym przez Unię Europejską;

zapewnia:

 • odszkodowanie będące rekompensatą poniesionych strat ilościowych i jakościowych wskutek zniszczenia ubezpieczonego plonu lub roślin,

 • przypadku szkód wskutek złego przezimowania, zwrot poniesionych nakładów finansowych na uprawę roślin ozimych, w zakresie pełnym lub ograniczonym – wybór należy do Ciebie;

pomaga:

 • zachować płynność finansową gospodarstwa, nawet w przypadku zniszczenia całej produkcji roślinnej, ale warunek tego jest jeden, musisz ją w całości dobrze ubezpieczyć, w czym pomoże Tobie agent ubezpieczeniowy, który chętnie odpowie na pytania i doradzi by wybór był dla Ciebie jak najlepszy.

Pamiętaj – jeżeli jesteś rolnikiem, który uzyskał płatności bezpośrednie w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, ubezpieczając swoje uprawy w Towarzystwie spełnisz obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych wynikający z ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Wybierając ubezpieczenie UPRAW w naszym Towarzystwie, którego może jesteś już Członkiem,
otrzymujesz gwarancję:

 • pełnej ochrony produkcji roślinnej w Twoim gospodarstwie,

 • rzeczywistych sum ubezpieczenia,

 • szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, deszcz nawalny, suszę, huragan, a nawet obsunięcie się ziemi i lawinę, a za dodatkową składkę może być rozszerzony
  o ryzyko ognia.

Towarzystwo daje też możliwość obniżenia progu odpowiedzialności, a także wykupienia udziału własnego;

czerpiesz liczne korzyści:

 • stając się Członkiem Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie,

 • płacisz tylko 35% składki, drugą część składki w ramach dopłat pokrywa budżet państwa, dzięki czemu każdego, nawet Ciebie, stać na to ubezpieczenie,

 • prosta procedura i minimum formalności maksymalnie skraca czas potrzebny by się ubezpieczyć;

otrzymujesz atrakcyjne zniżki:

 • za posiadanie w Towarzystwie umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

 • jednorazową opłatę składki,

 • składkę możesz opłacić w dwóch ratach.

Zapewne nie raz widziałeś jak w jednej chwili sąsiadowi grad ściął łan dorodnego zboża, albo wymłócił tuż przed zbiorem rzepak. Może słyszałeś jak przymrozek jednej nocy zmroził zawiązki owoców na drzewach owocowych lub grad okaleczył owoce w sadzie, pozbawiając ich właścicieli oczekiwanego zysku. Może nawet i Ty sam doświadczyłeś tego nieszczęścia gdy nie miałeś jeszcze wykupionej polisy ubezpieczenia upraw. Nie zwlekaj dłużej z decyzją i ubezpiecz swoje uprawy.
W tym celu skontaktuj się ze swoim agentem ubezpieczeniowym lub jedną z jednostek Towarzystwa.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie upraw rolnych od zdarzeń losowych z dopłatami do składek z budżetu państwa  obowiązujący od 01 stycznia 2022r.

Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych obowiązujące od 01 stycznia 2022r.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych obowiązujący od 01 października 2018r. 
Ogólne warunki ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych obowiązujące od 01 maja 2014r.

Aneks zmieniający z dniem 01 października 2018r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych obowiązujących od 01 maja 2014r.

Karta informacyjna o produkcie