typ
Home » Towarzystwo

Towarzystwo


"...Czegóż potrzeba, aby Towarzystwo prosperowało? Na to odpowiadam: przede wszystkim znacznego współudziału, gdyż od ilości członków zwisła premia, a tylko wtenczas stanie się Towarzystwo popularnym, jeżeli będzie tanim. Potrzeba więc współudziału szanownych obywateli i silnej wiary, że zdołamy przezwyciężyć trudności, które nie będą pozornymi, a następnie potrzeba administracji praktycznej i należycie uorganizowanej..."


Henryk Krzywda-Kieszkowski
Współzałożyciel Towarzysta
Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia w Krakowie

 

 

Reaktywując przedwojenną tradycję wzajemności ubezpieczeniowej w lutym 1992 roku powstało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW".

 

Współtwórcami TUW TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność, a także Euresa zachodnio - europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych.

Od początku działalności Towarzystwo nie konkurowało i nie konkuruje na rynku z komercyjnymi  zakładami  ubezpieczeń.  Nie korzystało również z kredytów,  ani  z pomocy  komercyjnego  kapitału, co  przyczyniło  się do umacniania  jego  niezależności. 

 

Pierwszą  polisę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"  wystawiło 16 marca 1992 roku i tą właśnie datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych.

 

Odwołując się   do tradycji  galicyjskiej "Florianki",  jako  swoje  logo "TUW"  przyjęło  stylizowany hełm strażacki.

 

Wśród ubezpieczonych Członków "TUW" przeważają środowiska rolnicze, samorządowe, kościelne, a przedmiotem ubezpieczenia są przede  wszystkim uprawy, majątek ruchomy i nieruchomy gospodarstw rolnych, majątek gmin, parafii oraz  cywilna odpowiedzialność członków.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"  od lat  jest  liderem  wśród  polskich  firm  ubezpieczeniowych tego typu. Skupia  ponad 1 600 000 członków, dysponuje  90  placówkami  znajdującymi  się  we  wszystkich województwach, a kapitał własny Towarzystwa  wynosi ponad 245 mln zł. 

 

 

 

CENTRALA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

ul. H. Raabego 13

02-793 Warszawa

tel. 22 649-73-87

fax. 22 649-73-89

e-mail: tuw@tuw.pl

 

Kontakt dla mediów

e-mail: rzecznik@tuw.pl